Op al onze werkzaamheden en leveranties zijn de Algemene Voorwaarden van de KVGO van toepassing zoals deze zijn gedeponeerd op 13 januari 2011.

De volledige voorwaarden kunt u hier downloaden als pdf.